• Укр/Рус/Eng

Діяльність Кам’янської лікарні

29 січня на засіданні медичної ради працівників галузі охорони здоров’я району було проведено аналіз діяльності Кам’янської ЦРЛ за підсумками 2015 року та завдання на 2016 рік.

Проаналізувавши результати роботи за основними напрямками діяльності, головний лікар Кам’янської ЦРЛ Тамко Костянтин Миколайович окремо зупинився на питаннях фінансування галузі.

Забезпечення населення району доступною та якісною медичною допомогою, зниження рівня захворюваності і інвалідності, охорона материнства та дитинства, боротьба з найбільш поширеними хронічними неепідемічними хворобами які набули ваги соціально-значущих та соціально небезпечних – це ті завдання, на виконання яких була направлена робота всіх структурних підрозділів Кам’янської ЦРЛ в 2015 році

Станом на 01.01.2016 р. в районі обслуговування проживає 28103 осіб, в тому числі сільських жителів – 15920 та 12183 – міських. В структурі розподілу по роках відмічається зменшення працездатного населення від 15116 осіб в 2014 р. до 14774 осіб в 2015 р. В цілому по району на 1000 осіб працездатного віку припадає 619 непрацездатних осіб.

Демографічну ситуацію в районі на протязі останніх років можна охарактеризувати як кризову, ознаками якої є негативна динаміка народжуваності і зменшення кількості всього населення району в т.ч. і працездатного.

Кількість наявного населення в 2015 році зменшилась на 511 осіб, а природний приріст становить – 303 особи. Показник природного приросту на 1000 жителів в 2015 році становив – 10,8. Співвідношення сільського та міського населення в цілому залишається незмінною з тенденцією до зменшення міського населення.

Визначальними показниками, які характеризують природний рух та природний приріст населення, є народжуваність та смертність.

В 2015 році народилось 214 дітей (2014 р. – 233, 2013 р. – 246;).

Померло всього по району 517 осіб (2014 р. – 572, 2013 р. – 558 осіб), в т.ч. в працездатному віці 89 осіб, що становить 17,2% від всіх померлих. В 2015 р. померло одне немовля. Показник смертності немовлят становив 4,7 на 1000 народжених живими (2014 р.-7,5).

Фінансування галузі.

В 2015 р. видатки на охорону здоров’я становили 24065,1 тис. грн., профінансовано за звітний період 24058,3 тис. грн.( 100% від плану). На протязі року до кошторису видатків було виділено сесією районної ради кошти в сумі 4193,7 тис.грн. Вартість одного ліжко-дня у звітному році становила 451,01 грн. в порівнянні з 2014 р. – 334,27 грн.

В 2015 р. було спрямовано коштів на медикаментозне забезпечення – 639,9 тис.грн. (2014р. – 492,2 тис.грн.;). Вартість одного ліжко-дня по харчуванню в 2015 р. становила – 5,51 грн. (2014 р. – 3,58 грн.), по медикаментам – 13,11 грн. (2014р. – 10,04 грн.;).

Для забезпечення пільгових категорій населення медикаментами виділено в 2015 р. 30,0 тис. грн. (2014 р. – 25,0 тис. грн.), в т.ч. для інвалідів та учасників війни – 24,2 тис. грн.. (2014 р. – 12,6 тис.грн.), для забезпечення медикаментами ліквідаторів ЧАЕС виділено 18,7 тис. грн.. (2014р. – 20 тис.грн.), на пільгове зубопротезування – 4,2 тис. грн.. ( 2014 р. – 2,8 тис.грн.).

В звітному році всього надійшло благодійних внесків на суму 238973 грн., які були витрачені на придбання господарчих товарів – 85019.43 грн., продуктів харчування – 83952.65, медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 39714.85грн.

В 2015 р. надійшло коштів спец фонду 1051754.83 грн. За кошти спецфонду були придбані медикаменти та перев’язувальні матеріали, проведена оплата комунальних послуг та енергоносіїв. Кредиторська заборгованість на 01.01.16 р. по бюджету – відсутня.

На виконання заходів та завдань районних програм в 2015 р. були отримані медикаменти, вакцини за рахунок державного бюджету, а також були використані кошти з місцевого бюджету.

В 2015 р. по програмі „Імунопрофілактика” за кошти державного бюджету отримано вакцини на суму 133657,12 грн., за кошти місцевого бюджету на суму – 36,1 тис.грн. По програмі „ВІЛ/СНІД” – централізовано отримано медикаментів на суму 21659,53 грн., з місцевого бюджету використано – 1700 грн.

По програмі „Туберкульоз” отримано централізовано медикаментів на суму 2354,60 грн. та використано коштів з місцевого бюджету – 73100 грн.

На виконання програми „Соціально-значущі хвороби”, виділено коштів для проведення гемодіалізу нефрологічним хворим – 260,5 тис. грн., в т.ч. 160,4 тис.грн. з місцевого бюджету; закуплено лікувального харчування для хворих на фенілкетонурію на суму 53100 грн. (місцевий бюджет).

На виконання заходів з надання допомоги хворим на цукровий діабет отримано інсуліну на суму 546126,11 грн., з місцевого бюджету профінансовано 76200 грн.

Для надання невідкладної допомоги хворим на інфаркт міокарда, інсульт, забезпечення протибольовими лікарськими засобами онкологічним хворих використано 103,1 тис.грн. з місцевого бюджету. Всього на виконання програми підтримки хворих на соціально-значущі хвороби за весь період її дії (2013- 2015 p.p.) профінансовано з місцевого бюджету 692400 грн.

Враховуючи важливість і актуальність питань імунопрофілактики населення, необхідність забезпечення хворих на соціально-значущі хвороби медикаментами для надання невідкладної медичної допомоги та підтримуючої терапії, рішенням сесії районної ради від 25.12.2015 р. продовжено термін дії районної програми «Імунопрофілактика» та програми «Підтримки хворих на соціально-значущі хвороби» на один рік.

Рішенням сесії районної ради від 25.12.2015 р. також була прийнята районна програма «Надання паліативної допомоги на 2015-2020 p.p.».

В 2015 році за кошти місцевого бюджету, благодійні та спонсорські кошти було придбано медичного обладнання на суму 205,5 тис.грн., а саме гематологічний аналізатор (161,5 тис.грн.), опромінювач бактерицидний, монітор пацієнта,2 апарати « АЛКОНТ».

За звітний період виконано капітальних і поточних ремонтів на суму 226 тис.грн., в т.ч. капітальних ремонтів на суму 105 тис.грн. За кошти місцевого бюджету проведено частковий капітальний ремонт покрівлі хірургічного корпусу, за кошти обласного бюджету проведена заміна 16 вікон і 6 дверей у відділеннях ЦРЛ. Також за кошти місцевого бюджету частково замінено вікна та двері в лікарській амбулаторії с. Жаботин та ФП с.Флярківка

Зміни в мережі за звітний період не було.

В районі станом на 01.01.2016 р. в складі ЦРЛ функціонують 4 амбулаторії в т.ч. 3 лікарські амбулаторії ЗПСМ, 18 ФАПів та ФП. Ліжковий фонд на протязі року не змінився і становить 140 ліжок, показник забезпеченості ліжками на 10 тис.нас. – 49,8, що відповідає нормативу моделей кінцевих результатів – 50,0.

В районі функціонують 62 ліжка денного стаціонару, 26 із них розгорнуті при лікарських амбулаторіях.

Згідно календарного плану, затвердженого заступником голови райдержадміністрації з 01.02.2016 р. з метою оптимізації ліжкового фонду буде скорочено 5 ліжок, в тому числі 3 – терапевтичних, 2 – інфекційних дорослих.

Кадрова ситуація в районі не є гострою, але потребує постійного моніторингу та оновлення.

Впровадження засад сімейної медицини і надалі залишається одним із пріоритетних напрямків роботи галузі охорони здоров’я району. Всього посад сімейних лікарів – 10,0, показник забезпеченості – 3,6 на 10 тис. населення і є нижчим за нормативний (4,0), але значно покращився в порівнянні з 2014 р. (7,5 посад і забезпеченість 2,6 на 10 тис.нас.).

Укомплектовано фізичними особами штатних посад сімейних лікарів – 80% (8 фізичних осіб сімейних лікарів). Підготовлено сімейних медсестер – 21 особа.

В 2015 р. приступили до роботи четверо молодих фахівців – 2 сімейних лікаря, лікар терапевт та лікар – рентгенолог . На сьогоднішній день в Кам’янську ЦРЛ зараховано на посаду лікаря-інтерна 12 молодих фахівців, 6 із них повинні приступити до роботи в 2016 р., а саме дерматолог, 2 стоматологи, 2 педіатри, гінеколог.

З метою наближення доступності медичної допомоги до сільського населення з метою огляду ветеранів за місцем проживання, згідно графіка на протязі року здійснювались виїзди спеціалістів в села району. В 2015 р. здійснено 35 виїздів, оглянуто 1570 осіб. Але ця робота потребує покращення, вузькі фахівці практично не виїжджають в лікарські амбулаторії, питома вага хворих які з’являються на огляд дуже мала. Взаємозв’язок між первинним і вторинним рівнем надання допомоги недостатній.

Враховуючи основні пріоритетні напрямки діяльності охорони здоров’я в цілому, проблемні питання, було  визначено основні завдання на 2016 рік, а саме:

  • забезпечення життєдіяльності медичних установ; підвищення доступності та якості надання медичної допомоги населенню району;
  • підвищення ефективності виконання державних, обласних, районних цільових програм; модернізація первинної та вторинної медичної допомоги;
  • подальше впровадження в роботу засад загальної практики сімейної медицини;
  • кадрове забезпечення закладів охорони здоров’я району, особливо первинної ланки;
  •  забезпечення житлом молодих фахівців; покращення матеріально-технічної бази ЦРЛ та її відокремлених структурних підрозділів; забезпечення медикаментами пільгових категорій населення, в першу чергу ветеранів війни;
  • ефективне використання сучасних методів обстеження хворих та подальше впровадження протоколів та стандартів лікування згідно діючих наказів; здійснення заходів по боротьбі з туберкульозом і ВІЛ/СНІДом, онкологічними та іншими захворюваннями;
  • забезпечення доступності до медичної допомоги сільського населення, особливо дітей та матерів шляхом посилення роботи первинної ланки, планових виїздів;
  • подальше розширення обсягу лікування хворих в поза лікарняних умовах;
  • санітарно-просвітницька діяльність та формування у населення прихильності до здорового способу життя.
  • Переглядів: 138